Lidé dříve věřili, že houby vymezují kruh, kde v noci tančily čarodějnice.

Lidé dříve věřili, že houby vymezují kruh, kde v noci tančily čarodějnice.

Některé houby vyrůstají v kruhu, což také pověrčiví lidé připisovali kouzlům. Uvnitř kruhu je již odumřelé podhoubí, a proto je tam bujnější tráva. Například Strmělka mlženka.